Stadsing A/S - Professionel planlægning

Logo

Professionel planlægning

Når du er kunde hos Stadsing A/S, kan du benytte vores planlægningsafdeling. Afdelingen har mange års erfaring med planlægning for offentlige institutioner som eks. skoler og plejehjem, rengøringsselskaber samt industrivirksomheder.

Vi kan hjælpe med

Opmåling og optegning af lokaler 
 Udarbejdelse af arbejdsplaner 
 Vedligeholdelse af nøgletalsmodeller 
 Undervisning i rengøringsplanlægning 
 Hjælp til instanser med at kunne give eget bud
 Uvildig kvalitetskontrol
 Beregning af fremtidig økonomi
 Beregning af opstartsomkostninger
 Præcis timenormering 
 Vurdering af uddannelsesmæssigt niveau og evt. kursus (mod betaling)
 Overblik over optimeringsmuligheder og evt. muligheder for omlægning af metoder

Arbejdet med rengøringsplanlægningen er en gratis ydelse for vore kunder, med mindre man har anden kontraktlig aftale med Stadsing. Hvis man som kunde vælger at opsige samarbejdet indenfor 48 måneder efter planlægningens udførelse, vil man blive faktureret for ydelsen. Er man ikke kunde hos Stadsing A/S, kan man købe ydelsen, som afdelingen selvfølgelig gerne laver et tilbud på.